Argitarapenak

Aldizkari honek argitaratzen dugu :
 
– Deba aldizkaria, 1985 urtetik aurrera, hiru zenbaki urtero.
– Deba Bilduma,  Patxi Aldabaldetrecuren ohoromenez beka sarituaren lanen bitartez egindako  monografia,  bi urtean behin .
– Beste argitarapenak, Bertakoak edo laguntzailekoak/subentzionatuak, arlo desberdinak ikutuz.